Viok Nieuws

19-02-2018: Website overgezet naar nieuwe provider

De website is verhuisd naar een andere internet service provider, de website functioneert zoals hij ook bij de oude provider werkte echter missen er nog een paar kleine dingen. Ik ben druk bezig om deze kleine ongemakken te verhelpen. Het forum is nu nog leeg, dit word op korte termijn opgelost en zullen de oude topics weer online staan, inclusief de reacties. Mocht u andere dingen tegenkomen die niet werken of niet werken zoals u dat gewend was, wilt u dit melden per mail aan webmaster@viok.nl 

03-02-2018: Menu website aangepast

In het menu is een optie erbij gekomen namelijk dat u kunt zien dat u ingelogd bent. Gebruikers konden niet makkelijk zien dat zij ingelogd waren nu staat uw naam aan de rechterkant in het menu.

10-01-2018: Overgang  VAMEX naar CBR met een jaar uitgesteld

Overgang VAMEX naar CBR met een jaar uitgesteld

De voorgenomen overdracht van de wettelijke taken van VAMEX, de stichting die belast is met het afnemen van de examens voor de vaarbewijzen, aan het CBR is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2020. Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat onlangs besloten.

Transitie nog te vroeg

De betrokken partijen hebben in december gezamenlijk geconcludeerd dat de voortgang met betrekking tot het voorbereiden van de transitie en het maken van goede afspraken over de overgang van het VAMEX personeel nog onvoldoende was om al tot een definitieve overgang per 1 januari 2019 te besluiten. Bovendien heeft het CBR aangegeven dat het uitstellen van de overgang van VAMEX ook voor hen de voorkeur heeft, omdat een grote reorganisatie bij het CBR in 2018 nog zijn beslag moet gaan krijgen.

Participatie watersportsector

CBR en VAMEX gaan nu samen verder werken aan het transitieplan waarin ook de kwaliteit en de tarieven van de dienstverlening bij het CBR geconcretiseerd moeten gaan worden. Het CBR heeft de intentie uitgesproken om de participatie van de watersportsector, opleiders en uitgevers te continueren in aparte overlegstructuren, passend binnen de zogenaamde governance structuur van het CBR. Ook dit zal onderdeel uit gaan maken van het nog verder uit te werken transitieplan.

Examens via VAMEX

De huidige aanwijzing van VAMEX als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs zal door het ministerie van I&W met een jaar verlengd worden tot 1 januari 2020.

Bron: Varendoejesamen.nl