VIOK

VIOK, Vereniging Instructeurs en Opleiders Kleinvaarbewijs is een belangen organisatie van en voor instructeurs en opleiders klein vaarbewijs. 

De vereniging is opgericht op 5 oktober 2006 en heeft zich de aflopen jaren, samen met anderen, sterk gemaakt voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en examinering Klein Vaarbewijs. Het is een vereniging van en voor watersporters met als doel de veiligheid op het water te bevorderen.

Kwaliteit Vaarbewijsopleiders

“Instructeur/Opleider Klein Vaarbewijs” is geen wettelijk beschermde titel en dat betekent dat in principe iedereen, bekwaam of onbekwaam, zich ‘Instructeur Klein Vaarbewijs’ kan mag noemen. Dat betekent in de praktijk dat er nogal wat kaf onder het is. Een VIOK vaarbewijsopleider is gegarandeerd een bekwame opleider want een VIOK opleider voldoet aan de door de vereniging gestelde kwaliteitseisen. Voor de klant is het een zekerheid dat zij indien zij niet tevreden zijn over de instructeur/opleider de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen en deze klachten worden zeer serieus genomen.

Aanspreekpunt

VIOK is het aanspreek voor iedereen die is betrokken bij opleiding en examinering Klein vaarbewijs. Het gaat om de veiligheid op het water. Als u ideeën of suggesties hebt betreffende de veiligheid op het water, neem dan contact met ons op.

Actiepunten
De VIOK zet zich vooral in voor:

  • Uitbreiding vaarbewijs plicht; vaarbewijsplicht voor alle vaartuigen op alle drukke doorgaande vaarwegen.
  • Grotere landelijke spreiding van de vaarbewijsexamens.

Lidmaatschap
De vereniging staat in principe open voor alle instructeurs en opleiders Klein vaarbewijs. Mocht u nog geen lid zijn klik dan op “aanmelden” voor de voorwaarden en het aanmeldformulier.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter                         – Dhr. Arjen Jansen

Penningmeester             – Dhr. Pieter van Breugel

Secretaris                         – Dhr. Jasper Jansen

Webmaster                      – vacature

Algemeen bestuurslid    – Dhr. Onno Walda